Psychoterapia

Anoreksja i bulimia. Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń odżywiania

"Ponieważ wasze ciało tak szybko zmienia swój kształt, łatwo uwierzyć, że równie szybko można zmienić życie. Problemy pozostają jednak nierozwiązane, więc wracacie do jedzenia, które znowu staje się waszym głównym kłopotem. Cóż, ono przynajmniej naprawdę czyni cuda!"

Dane z przełomu lat 80 tych i 90 – tych sugerowały, że około 88 – 92 % terapeutów zajmujących się leczeniem zaburzeń odżywania stosuje techniki behawioralno – poznawcze w leczeniu anoreksji i około 85 – 94 % z nich przypadku leczenia bulimii (Herzog, Keller, Strober, Yeh & Pai, 1992). Terapia behawioralno – poznawcza w przypadku bulimii jest uznawana za jeden z najskuteczniejszych sposobów leczenia. DSM – IV TR sugeruje, że powinien być to sposób leczenia z wyboru w przypadku tego zaburzenia. W przypadku anoreksji nie ma tak jednoznacznych danych, jednakże wielu terapeutów podkreśla obserwowaną przez nich skuteczność tego sposobu leczenia (DSM – IV, Fainbourn 1995, Vitousek 1996).

Terapia behawioralno – poznawcza zaburzeń jedzenia oparta jest na założeniu, że są to „zaburzenia poznawcze". Oznacza to, że przyczyną i główną trudnością w leczeniu tych zaburzeń są przekonania pacjentek (pacjentów) na temat znaczenia wagi ciała i kształtu ciała. Przekonania na temat jedzenia, wagi i kształtu ciała, wartościowanie siebie oraz świata na podstawie kontroli wagi, wyglądu i kształtu ciała są centralnymi i podstawowymi psychopatologicznymi cechami zaburzeń jedzenia. Są też przyczyną wszelkich fluktuacji i zmian zachowań, nawyków i działań pacjentek oraz podstawą ich samooceny (w szerokim znaczeniu tego terminu). Przekonania te są także mocno powiązane z cechami osobowości osób dotkniętych zaburzeniami jedzenia – takimi jak perfekcjonizm, asceza, trudności w regulacji afektu (szczególnie w przypadku bulimii), oraz społecznymi oczekiwaniami, co do wyglądu idealnej, pięknej i atrakcyjnej kobiety (przystojnego mężczyzny). Powyższe przekonania prowadzą do powstania stereotypowych zachowań pacjentek związanych z nawykami żywieniowymi oraz z unikaniem posiłków czy szczególnych rodzajów pokarmów.

Cel szkolenia:

 • Przedstawienie obrazu klinicznego anoreksji i bulimii.
 • Umiejętność przeprowadzenia diagnozy z pacjentem cierpiącym na anoreksję i bulimię.
 • Zapoznanie z modelem pracy poznawczo – behawioralnej z bulimią.
 • Umiejętność zaplanowania pracy poznawczo – behawioralnej z pacjentką z AN.
 • Umiejętność wykorzystania technik terapeutycznych w kolejnych etapach pracy z pacjentem.
 • Omówienie aspektu pracy z rodziną pacjenta.

Program szkolenia:

 1. Rozumienie zaburzenia i świata osób cierpiących na anoreksję i bulimię:
  • Objawy, diagnoza i różnicowanie zaburzenia.
  • Wyrównanie stanu somatycznego.
  • Behawioralny program rehabilitacji wagi w warunkach ambulatoryjnych i w oddziale
  • Techniki pracy nad motywacją do leczenia i obawami przed zmianą.
 2. Protokoły pracy z bulimią i anoreksją – omówienie kolejnych etapów terapii oraz ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych:
  • Wypełnianie z pacjentem modelu zaburzenia.
  • Tworzenie nowych, stabilnych wzorców odżywiania - praca z napadami objadania i rygorystyczną dietą.
  • Typowe zniekształcenia myślenia pacjentów z bulimią.
  • Omówienie schematów poznawczych i meta przekonań w anoreksji - pacjentki z anoreksją oszukują.
  • Praca nad myślami i przekonaniami dotyczącymi jedzenia.
  • Znaczenie pozytywnych myśli automatycznych w podtrzymywaniu zaburzenia, przykład filozofii pro-ana jako przykład meta – treści poznawczych.
  • Techniki pracy ze specyficznym przetwarzaniem poznawczym – restrukturyzacja dysfunkcjonalnego myślenia.
  • Praca z uzależnianiem swojej wartości od kształtu i masy ciała.
  • Techniki pracy z poczuciem własnej wartości i perfekcjonizmem.
  • Znajdowanie innych sposobów radzenia sobie z problemami i trudnymi emocjami niż strategie związane z jedzeniem.
 3. Omówienie aspektu pracy z rodziną pacjenta.

Forma prowadzenia zajęć:
Krótki wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach, prezentacje multimedialne.

Korzyści z uczestnictwa:
Dzięki nabytej wiedzy i poznanym umiejętnościom uczestnicy będą:

 • potrafili dokonać diagnozy bulimii i anoreksji zgodnie z przyjętymi kryteriami,
 • zaplanować przebieg leczenia zgodnie z celami terapeutycznymi,
 • omawiać treści poznawcze typowe dla zaburzeń odżywiania,
 • stosować techniki pracy w kolejnych etapach protokołu poznawczo – behawioralnego w bulimii.

Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w 20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Odbiorcy szkolenia: psycholodzy, psychiatrzy, pedagodzy oraz studenci powyższych kierunków

Zapisy prowadzi sekretariat Poradni Poza-Schematami:
tel. 500 340 899, e-mail: poradnia@poza-schematami.pl