Psychoterapia

Szkolenia

Psychologów i psychoterapeutów zapraszam na szkolenia z terapii zaburzeń odżywiania, które prowadzę w Poradni Poza Schematami. Tam też można się na nie zapisywać.Najbliższe szkolenia z psychoterapii zaburzeń odżywiania prowadzone przez Katarzynę Smólską - Łynkę

1. 18-19 kwietnia 2015 - Warszawa http://www.poza-schematami.pl/

2. 25-26 kwietnia 2015 - Kraków http://www.mensana.pl/

ZAPRASZAMY!